Hlavná obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

V obci Tvrdošovce vo Voľbách do Európskeho parlamentu 2014 bolo zapísaných do

zoznamu voličov 4 397 voličov. Počet odovzdaných obálok bol spolu 462. Účasť bola v našej obci 10,5 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 1. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana (5)
 2. Kresťanskodemokratické hnutie (6)
 3. SMER – sociálna demokracia (19)
 4. Slovenská ľudová strana (1)
 5. Národ a Spravodlivosť – naša strana (2)
 6. Magnificat Slovakia (2)
 7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA (0)
 8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA (1)
 9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (2)
 10. Strana TIP (10)
 11. Ľudová strana Naše Slovensko (0)
 12. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (1)
 13. NOVÝ PARLAMENT (0)
 14. MOST-HÍD (186)
 15. Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA (1)
 16. Strana demokratického Slovenska (3)
 17. Strana zelených (0)
 18. Vzdor –strana práce (0)
 19. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (16)
 20. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ (4)
 21. Sloboda a solidarita (16)
 22. Strana moderného Slovenska (1)
 23. Komunistická strana Slovenska (3)
 24. ÚSVIT (0)
 25. Strana občianskej ľavice (0)
 26. Slovenská národná strana (0)
 27. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (7)
 28. PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana (0)
 29. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (164)

Čítať ďalej...

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Harmonogram volieb

Zoznam kandidátov

V obci Tvrdošovce v 2. kole volieb z celkového počtu oprávnených voličov 4 378 sa vo voľbách zúčastnilo 1996 voličov. Počet odovzdaných platných hlasov: 1992, čo znamená 45,50 % účasť.

OkrsokPočet oprávnených voličov
zap. do zoznamu
Počet platných hlasov
odovzd. pre všetkých kandidátov
Robert Fico
Andrej Kiska
1.
101647457
417
2.
1144
52450474
3.
1121
471
38433
4.
1097
523
94429
Celkom


239
1753

                                                                                        

Obecný úrad touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom  okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri prezidentských voľbách v  1. a 2. kole.

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že voľby prezidenta SR sa uskutočnia dňa 15. marca 2014 v čase od

7.00 do 22.00 hod. Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa uskutoční dňa 29. 3. 2014 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

V našej obci budú vytvorené aj tento krát 4 volebné okrsky a to:

1. okrsok v budove ZŠ-y na Novej ceste

2. a  3. okrsok v Obecnom dome

4. okrsok v budove MŠ-y na Hlbokej ulici.

Ďalej informujeme tých voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť na voľbách osobne, že si môžu požiadať o prenosnú urnu pred voľbami na obecnom úrade v kanc. č. 12 alebo na tel. čísle: 6 492 413, resp. počas volieb. V uvedenej kancelárii si môže volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy sa v zmysle volebného zákona vydávajú do 14. marca 2014 do 10.00.

Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 je potrebné z hľadiska obce zabezpečiť a realizovať nasledovné úlohy:

1.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta na podmienky obce

do 29.01.2014

2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta

do 29.01.2014

3.

Vytvoriť volebné okrsky, osobitné volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

do 29.01.2014

4.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 03.02.2014

5.

Zverejniť oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta

do 03.02.2014

6.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

14.02.2014

7.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 20.02.2014

8.

Zaslať oprávneným voličom oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

do 23.02.2014

9.

Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

do 28.02.2014

10.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia obvodnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 Eur na okrskovú volebnú komisiu

do 28.02.2014

11.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením a pomôckami

do 14.03.2014

12.

Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu

do 14.03.2014

13.

Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam oprávnených voličov okrskovým volebným komisiám

15.03.2014
najneskôr dve hodiny
pred začatím hlasovania

14.

Doručiť hlasovacie lístky a  obálky okrskovým volebným komisiám

15.03.2014
najneskôr dve hodiny
pred začatím hlasovania

15.

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií

do 17.03.2014


Ing. Marián Tóth

starosta obce