Hlavná obsah

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012

V zmysle ust. § 12 ods.  1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov boli utvorené nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Tvrdošovce:

1. okrsok – Základná škola, Nová cesta 9, Tvrdošovce,

2. okrsok – Obecný dom, Obchodná 8, Tvrdošovce,

3. okrsok – Obecný dom, Obchodná 8, Tvrdošovce,

4. okrsok – Materská škola, Hlboká 19, Tvrdošovce.