Hlavná obsah

Obecné noviny

Vydavateľ: Obec Tvrdošovce – Tardoskedd község

Evidenčné číslo: EV 3871/09 – Ministerstvo kultúry SR

ISSN: 1339-2530

Registrácia: 238/98 OŠaK Nové Zámky

Redakcia: Silvia Bračová, Birkus Magdaléna, PaedDr. Tóth Szilvia, Mgr. Beáta Győri. Foto: Imrich Mészáros

Počet výtlačkov: 650

Časopis vychádza trikrát ročne (pred veľkonočnými sviatkami, pred hodami a pred vianocami).

Časopis si môžete zakúpiť v novinovom stánku, v predajni Minibazár Varagya, v Knižnici a na Obecnom úrade. Cena: 1,2 €. Časopis si môžete predplatiť na 1 rok za zvýhodnenú cenu 3 € na Obecnom úrade alebo v Knižnici.

Ročník 2010

Titulka TS

Ročník 2011

Titulka TSTitulka TS

Ročník 2012

Titulka TSTitulka TSTitulka TS

Ročník 2013

Titulka TSTitulka TSTitulka TS

Ročník 2014

Titulka TSTitulka TSTitulka TS

 Ročník 2015

Titulka TSTitulka TSTitulka TS

 Ročník 2016

Titulka TS

Ročník 2017

Titulka TS

Ročník 2018

Titulka TS

Ročník 2019

 Titulka TSSpravodaj 02/2019

Ročník 2020

Spravodaj 01/2020Spravodaj 02/2019Spravodaj 02/2019

 Ročník 2021

Spravodaj 01/2021Spravodaj 02/2021Spravodaj 02/2021

Ročník 2022

Spravodaj 01/2022Spravodaj 03/2022

 Ročník 2023

Spravodaj 01/2021Spravodaj 02/2021Spravodaj 03/2023

 Ročník 2024

Spravodaj 01/2024