Hlavná obsah

Rímsko-katolícky farský úrad Tvrdošovce

Nám. Sv. Štefana 18

Oficiálna webová stránka farnosti - www.farnosttvrdosovce.sk

 

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že miestny cintorín bude počas sviatkov, t.j. od 25. októbra 2021 do 3. novembra 2021 otvorený od 7.00 do 22.00 hodiny.


Vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých žiadame občanov a návštevníkov nášho cintorína na zvýšenú opatrnosť a obozretnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste počas návštevy cintorína venovali zvýšenú pozornosť svojim cennostiam, aby ste nenechávali osobné a cenné veci na viditeľnom mieste, vo svojich vozidlách a pod.

V prípade spozorovania podozrivých osôb hláste túto skutočnosť na tel. č. príslušníkov obecnej polície:

Peter Marenčák +421 905 569 432

Dávid Szabó +421 905 547 443