Hlavná obsah

PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB TVRDOŠOVCE

so sídlom: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovné pozície:


elektrikár -  požiadavka odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §21, §22, § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

vodič nákladného auta - fekálne vozidlo – požiadavka vodičský preukaz skup. A,B,C,D,E,T, kvalifikačná karta vodiča a doklad o psychickej spôsobilosti vodiča 

Ďalšie informácie: Podnik verejnoprospešných služieb, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce,

tel. 0917 941 100,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Stavebná spoločnosť AVA- stav Galanta, hľadá šikovných stavebných robotníkov, vodičov, strojníkov. Ponúkaná mzda je od 7€ na hodinu. Hlásiť sa môžete na telefónne  číslo 0917 499 682 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

SA-GA s.r.o., príjme do firmy Samsung Galanta zamestnancov na TPP na pozíciu operátor výroby.

Základná mzda je 640€ + dochádzkový bonus 50 EUR + výkonnostný bonus + ohodnotenie od lídra + stravné lístky v hodnote 4,20 EUR.

13. a 14. plat

Pracuje sa v jednej smene (ranná).

Ubytovanie a doprava zabezpečená zadarmo.

Kontaktovať nás môžete na telefónom čísle 0911 972 171, 0918 854 222

Personálna agentúra reQuest s 14 ročnou skúsenosťou na pracovnom trhu Vám ponúka voľné pracovné miesta na pozíciách :

  • Pomocná pracovná sila pri výrobe bagiet a obložených chlebíčkov.

Charakteristika práce: pracovník výroby obloženého pečiva. Vkladanie jednotlivých surovín do pečiva, ukladanie hotových výrobkov na posuvný pás

Základná hodinová mzda: 3,58€/h + príplatky a bonusy

Čistá hodinová mzda 4 eur. Práca v nepretržitej prevádzke.

10 a 12 hodinové zmeny . práca vhodná pre ženy aj mužov.

Výkon práce : Sládkovičovo . Dopravu alebo ubytovanie Vám zabezpečíme.

V prípade záujmu sa informujte telefonicky na telefónnom čísle 0915 /953 631

Ďakujeme za Vašu pozornosť!

Otolift Schodiskové výťahy s.r.o.

pre prevádzku v PALÁRIKOVE

hľadá

MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV

a

ZÁMOČNÍKOV / ZVÁRAČOV CO2

viac informácií pre montážnych pracovníkov tu (v pdf).

viac informácií zámočníkov a zváračov tu (v pdf).

Hľadáte stabilnú prácu s motivujùcim ohodnotením?

Máte záujem pracovať v skladoch úspešnej medzinárodnej spoločnosti?

Vlastníte VZV oprávnenie skupiny W1, prípadne máte skúsenosť s obsluhou VZV, ale nemáte už platné papiere?

Tu vám ich opätovne obnovíme zadarmo. Hľadáme zodpovedného kandidáta, ktorému neprekáža práca na zmeny.

Ak máte chuť sa naučiť niečo nové, neváhajte nám zaslať váš životopis na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Mzda 900€/mesiac brutto (základ 700€+priplatky a bonusy). Viac informácií na čísle 0911 071 384.

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, MBA starostom obce

 

v y h l a s u j e

 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a v súlade s § 5 zákona NR SR

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Nová cesta 9, Tvrdošovce

s termínom nástupu 26.11.2020

 

 

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:

a) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

b) prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.

 

2) Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

a) znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,

b) bezúhonnosť,

c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka

e) komunikačné, organizačné a riadiace schopností, aktívna práca s PC.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) profesijný štruktúrovaný životopis,

c) overené kópie dokladov o vzdelaní vrátane prvej atestácie,

d) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo doručte osobne v obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy K.Szemerényiho s VJM Tvrdošovce – NEOTVÁRAŤ“ do 28. októbra 2020 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad

Novozámocká cesta 56

941 10 Tvrdošovce

 

Termín, čas a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce, tel. 0917 948 999, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V Tvrdošovciach, dňa 30.09.2020

 

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

SK- Personálna agentúra - Pannon Work Slovakia oznamuje obyvateľom obce nasledovné voľné pracovné pozície:

Operátor výroby – Voderady

Náplň práce je montáž autosedačiek, práca je vhodnejšia pre mužov. Práca je vhodná aj pre absolventa.

Mzdové podmienky: 1000,- eur za mesiac, koncoročná odmena 85% základnej tarifnej mzdy, ubytovanie zabezpečené, dvojzmenný pracovný režim.

Doprava je tiež zabezpečená z nasledovných miest: Cífer, Hosté, Hrnčiarovce, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Uľany, Sládkovičoco, Senec, Sereď, Trnava, Voderady, Zeleneč, Biely Kostol, Boleráz, Bučany, Galanta, Hlhovec, Jelka, Kajal, Pezinok, Šaľa, Šelpice, Šulekovo, Trakovice, Váhovce, Vozokany, Neded, Pieštany, Vlčany, Kolárovo, Iža, Komárno

Operátor výroby – Trnava

Náplň práce je zabezpečovať bezprostrednú výrobu automobilov z hľadiska kvality, množstva a času vo výrobných prevádzkach zvarovňa, 3 - zmenný režim

Mzdové podmienky: mzda počas 1. mesiaca od 910 eur až do 970 eur brutto, mzda od 2. mesiaca od 910 eur do 1070 eur brutto + 13. plat vyplatený raz ročne v júni, teplá strava od 0,80 €; pitný režim zdarma, možnosť ubytovania za úhradu (137,- eur mesačne)

Výrobný pracovník pre víkendovú zmenu - Trnava

Náplň práce je zabezpečovať bezprostrednú výrobu automobilov z hľadiska kvality, množstva a času vo výrobných prevádzkach zvarovňa, lakovňa alebo montáž
Pracovný režim počas víkendovej zmeny
• SOBOTA - od 6:00 do 16:10, NEDEĽA od 18:50 do 5:00
alebo
• SOBOTA – od 14:00 do 00:10, NEDEĽA od 18:50 do 5:00

Mzdové podmienky: základný plat 431€, výkonnostná prémia 51€, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci -1,6€/hod. - 66eur, zvýhodnenie za prácu cez víkend 186€, 13. plat, dobrovľný nadčas počas týždňa – 40% príplatok)
• Práca iba cez víkend (5 dní voľných)
• starostlivosť o rodinných príslušníkov
• priestor na štúudium, podnikanie

Informácie poskytujeme na nasledovných tel.číslach: 0907/ 575 818, 0940/ 988 255, 0917/ 693 666; www.pannonwork.sk