Hlavná obsah

Oznamujeme  Vám, že zberny dvor bude dňa 30. marca 2024 v sobotu zatvorený. Ďalej oznamujeme, že najbližší zber kuchynského bioodpadu sa uskutoční dňa 2. apríla 2024 /utorok/.

Za pochopenie ďakujeme!

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že od januára 2023 je cena za odvoz splaškovej vody 60 €.
V prípade potreby môžete volať tel. číslo: 0905 602 338.

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 20. 6. – 28. 6. 2024 bude vykonávať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. Odpočty je nutné vykonať fyzicky, stavy na lístkoch, ani inak sprostredkované nebudú akceptované. 

Odpočet sa bude vykonávať v nasledovných uliciach:

Železničná, Rákócziho, Slávičia, Ovocná, Malá, Jánošíkovská cesta, Lipová, K. Mikszátha, Hollého, B. Nemcovej, Slovenská, Sládkovičova, Orechová, Kollárova, Lúčna cesta, T.Vansovej, Bratislavská cesta, Rybárska, Puškinova, Kopernikova, Petőfiho, Marhuľová, Hlboká, Školská, Kukučínova, Družstevná, Mládežnícka, M.Bercsényiho.

Odpočtári žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie elektromerov.