Hlavná obsah

Adresa na doručenie písomností pre organizačno-technické zabezpečenie volieb a doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy:

 

Úloha Termín
1.
Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 na podmienky obce
po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2.
Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
do 22. 02. 2019
3.
Aktualizovať stály zoznam voličov
priebežne
4.
Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania
do troch dní od podania námietky
5.
Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu
 do 22. 02. 2019
6.
Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
do 06. 03. 2019  
7.
Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 do 26. 03. 2019
8.
Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie
do 02. 04. 2019
9.
Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná
do 02. 04. 2019   
10.
Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
 do 12. 04. 2019 
11.
Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov
 do 15. 04. 2019
12.
Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky
do 15. 04. 2019  
13.
Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi uvedenými v žiadosti
do 18. 04. 2019  
14.
Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie
priebežne 
15.
Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam zaregistrovaných kandidátov 
do 30. 04. 2019 
 16.
Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu
do 06. 05. 2019
17.
Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb
do 17. 05. 2019 
18.
Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu
do 17. 05. 2019  
19.
Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie
do 21. 05. 2019  
20.
Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu  
do 24. 05. 2019  
21.
Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti
do 24. 05. 2019
22.
Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii  
najneskôr 25. 05. 2019  
23.
Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov 
najneskôr hodinu pred začatím hlasovania
24.
Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii
bezodkladne po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
25.
Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie
bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie


                                Ing. Marián Tóth, MBA
                                       starosta obce

V Tvrdošovciach z celkového počtu voličov zapísaných v zozname voličov 4313 sa vo voľbách zúčastnilo

1 454 voličov, čo znamená 34 % účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Béla BUGÁR, Ing. 379
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 647
3. Martin DAŇO 17
4. Štefan HARABIN, JUDr. 91
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. 21
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 114
7. Milan KRAJNIAK, Bc. 28
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. 4
9. František MIKLOŠKO, RNDr. 20
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing. 3
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 107
12. Róbert ŠVEC, Mgr.  2
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.  4
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.  0
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.  2

Touto cestou ďakujeme voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas v 1. kole prezidentských volieb

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

V Tvrdošovciach z celkového počtu voličov zapísaných v zozname voličov 4 325 sa na hlasovaní zúčastnilo

1 202, čo znamená 27,80 % účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.         936 hlasov                          

2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.   258 hlasov

Touto cestou ďakujeme voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas v 2. kole prezidentských volieb.

Termín konania volieb prezidenta SR bude v sobotu 16. marca 2019,

v prípade II. kola v sobotu 30. marca 2019.

Všetky informácie o voľbách prezidenta SR v roku 2019 nájdete tu.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (A4) (.docx, 27 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (A4) (.docx, 29 kB)

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta SR