Hlavná obsah

Spolok tvrdošovských železničiarov

Zástava

Sídlo: Družstevná 15, Tvrdošovce

Spolok bol založený v roku 1925.


 

Rím je jedným z najkrajších miest na svete. Patrí k najväčším európskym mestám. Rozkladá sa na brehoch rieky Tiber a od Tyrrhenského mora je vzdialené len 27 km. V novembri 2015 sa 150 účastníkov zo Slovenska (vrátane Tvrdošoviec) zhromaždilo na železničnej stanici TERMINI v Ríme a zamierilo smerom na Vatikán. Vatikán je mestský štát v meste Rím, je centrom kresťanského sveta a sídlo pápežov. Jeho hlavné námestie, je  Námestie sv. Petra je jedno z najkrajších námestí sveta.  Na tomto námestí sa nachádza  Bazilika sv. Petra. Bolo prekrásne vidieť, keď zástavníci z Tvrdošoviec,  Demiaty, Sabinova, Prešova, Smižian a Raslavíc so zástavami prešli pred hlavný oltár a začala sa omša v slovenskom jazyku, ktorú celebroval kardinál Tomko. Bolo to veľmi dojemné a nejednému účastníkovi omše sa v oku objavila slza z dojatia. Každý deň sme sa zúčastnili na svätej omši, ktorá sa celebrovala vždy v inej bazilike. Bol sme v bazilike sv. Pavla za hradbami ( najskvostnejší chrám Ríma), v bazilike sv. Jána v Lateráne (hlavná rímska bazilika), Sväté schody sú podľa kresťanskej legendy schody, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzaleme. O ich duchovnom význame ako relikvii, ktorej sa priamo dotýkal Ježiš svedčí fakt, že takmer žiaden pútnik prichádzajúci do Ríma si nenechá ujsť príležitosť po nich vystúpiť. A nebolo to inak ani pri našich veriacich. Asi 10 minút pešej chôdze od námestia sa nachádza Fontána di Trevi. Hádzali sme do fontány mince, aby sme sa podľa legendy na toto prekrásne miesto ešte vrátili. Pantheón, sláva Ríma, je jediný neporušene zachovaný pamätník na území Ríma, ktorý má Videli sme symbol starého Ríma – Koloseum. Kedysi veľký amfiteáter v strede Ríma, kde sa konali súboje medzi gladiátormi, ktorí boli cvičení na boj a zabíjanie. Pozreli sme si Rímské fórum, Palatín, krásne kostoly a samozrejme Vatikánske múzeum s ohromujúcou Sixtínskou kaplnkou, kde sme obdivovali majstrovské fresky Michelangela. Nesmieme zabudnúť ani na Vatikánske záhrady, ktorých história siaha až do 13.storočia, kedy nechal pápež Mikuláš III. vybudovať okolo svojho sídla park ako oázu ticha a rozjímania.

Nezabudnuteľným zážitkom bola posledná omša železničiarov, ktorá sa konala v  Bazilike Panny Márie Snežnej. Legenda hovorí, že v auguste roku 356 sa Panna Mária zjavila pápežovi Libériovi a prikázala mu vybudovať kostol na mieste, kde na druhý deň napadne sneh. Stalo sa.

Počas celého nášho pobytu sme mali skvelé ubytovanie, výbornú obsluhu a  hlavne príjemný prístup rehoľných sestier, ktoré sa nám postarali o vynikajúcu stravu a pohodlie. Náš sprievodca p. farár Ľudovít Malý s veľkou zasvätenosťou a odhodlaním nás sprevádzal po Ríme. Jeho výklady boli záživné a zaujímavé, rovnako aj povedomostnej stránke plnohodnotné. Aj vďaka nemu sme si nesmierne užili všetko, čo Rím môže ponúknuť. Jeho ochota vo všetkom pomôcť, všetko nám zjednodušiť a spríjemniť, boli nevyčerpateľným zdrojom spokojnosti všetkých účastníkov našej 40-člennej skupiny.

Po návrate domov nám odslúžil ďakovnú omšu v našom kostole. Na tejto omši sme p. starostu Ing. Mariána Tótha prijali za čestného člena Spolku tvrdošovských železničiarov “Zástava“. Zaklincovaním svojho mena na rúčku zástavy členstvo spečatil, a tým sa definitívne ukončila naša nezabudnuteľná cesta do Ríma.

Zuzana Vanyová

V júni 2014 Spolok železničiarov Zástava organizoval pre svojich členov a záujemcov jednodňový výlet do historického parku železníc v Budapešti. Zaujímavosťou výletu bolo, že účastníci cestovali do hlavného mesta Maďarska parným rušňom Albatros, ktorý odchádzal z Bratislavy. Železničná súprava sa zastavila na viacerých miestach, medzi inými aj v Tvrdošovciach.

V parku železníc si milovníci rušňov a vlakov prišli na svoje. Vystavené rušne, ktoré premávali pred niekoľkými rokmi a výstava železničných modelov Klubu Pannónia zaujali nielen detí ale aj dospelých. V areáli sa dá poobzerať aj vláčikom a naši si veru nenechali ujsť túto príležitosť. Všetci užívali aj jazdu konskou železnicou.

Po vydarenom dni všetci odchádzali domov síce unavení ale spokojní a s mnohými zážitkami.

 Silvia Bračová