Hlavná obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

1. Marián Tóth, Ing., 41 r., starosta, Most - Híd

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Volebný obvod číslo 1

 1. Lukács Balogh, Ing., 27 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Zoltán Balogh, doc. Ing. PhD., 41 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Katarína Baloghová, Mgr., 36 r., učiteľka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 4. Michal Bara, RNDr., 64 r., dôchodca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 5. Marian Batyka, Ing., 41 r., profesionálny vojak, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Michal Bencze, 60 r., geodet, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 7. Ľudovít Benkő, 53 r., zámočník – prevádzkový, nezávislý kandidát
 8. Kristián Birkus, Ing., 34 r., softvérový inžinier, Most - Híd
 9. Lorant Birkus, 45 r., zmenový majster, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Róbert Borbély, Ing., 46 r., výkonný riaditeľ, Most – Híd
 11. Zoltán Borbély, MUDr. PhD., 54 r., lekár, nezávislý kandidát
 12. František Buda, Ing., 53 r., zamestnanec v štátnej službe, Kresťanskodemokratické hnutie  
 13. Martina Cibulková, Mgr., 24 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie    
 14. Jozef Csanda, 65 r., súkromný podnikateľ, Most – Híd
 15. Gabriel Fujas, Ing., 46 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie  
 16. Beáta Györi, Mgr., 36 r., pedagóg, Most – Híd
 17. Gabriela Halászová, 50 r., súkromná podnikateľka, Most – Híd
 18. Imrich Mészáros, 52 r., živnostník, nezávislý kandidát
 19. Ivan Moravčík, 42 r., tréner, Kresťanskodemokratické hnutie    
 20. Tomáš Oravek, Ing., 29 r., inžinier elektroniky, Most – Híd
 21. Peter Roskó, Ing., 43 r., manažér, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 22. Marián Takács, 38 r., elektromechanik, Most – Híd
 23. Mariana Takácsová, Bc. et Ing., 47 r., štátna zamestnankyňa, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 24. Kamil Tóth, Ing., 40 r., záhradný a krajinný inžinier, Most – Híd
 25. Zsolt Vaňa, 39 r., technik údržby, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 26. Eva Vavrečanová, Ing., 37 r., inžinierka ekonómie, Most – Híd
 27. Magdaléna Zsilinszká, Ing., 57 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

Tvrdošovce, 24. 9. 2018