Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce na základe §11a zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Voľné pracovné miesto: učiteľka v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nám. Sv. Štefana č. 5, Tvrdošovce

(na zastupovanie počas materskej dovolenky)

Názov a adresa zamestnávateľa:

Obec Tvrdošovce

Novozámocká cesta 56

941 10 Tvrdošovce

 

Kategória: učiteľ

 

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania žiadosti: do 31.07.2020 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

 

Pohovor sa uskutoční v priestoroch Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Nám. Sv. Štefana č. 5, Tvrdošovce dňa 12.08.2020 o 10,00 h

Termín nástupu: 24.08.2020

Ďalšie informácie:  035 6492 350, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

V Tvrdošovciach, dňa 01.07.2020

Ing. Marián Tóth, MBA starosta obce