Hlavná obsah

Webová stránka zriadená Úradom vlády SR

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča:

dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Call centrá:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Farský úrad Tvrdošovce oznamuje, že sa rušia všetky sväté omše až do odvolania. Veriaci môžu pozrieť bohoslužbu v KBTV, slovenská svätá omša bude vysielaná v nedeľu o 10.00 a maďarská omša o 11.00 hodine. 

Za porozumenie ďakujú.

 

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam súvislosti s koronavírusom

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2 k šíreniu koronavírusu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 12. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR o karanténe zo dňa 09.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 (2.aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 (6.aktualizácia) zo dňa 30.3.2020

Usmernenie pre obce

Verejné vyhlásenie rozhodnutie hlavného hygienika SR o zákaze hromadných podujatí

Verejné vyhlásenie rozhodnutie hlavného hygienika SR o izolácii v domácom prostredí

Rozhodnutie, verejná vyhláška hlavného hygienika SR

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu Obce Tvrdošovce zo dňa 11. 3. 2020

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu Obce Tvrdošovce v súvislosti COVID-19 dňa 30. 3. 2020

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 č. OE-791/85521/2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 č. OE/791/86125/2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 č. OE/791/89586/2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2596/2020 zo dňa 16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2778/2020 zo dňa 28.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4084/2020 zo dňa 19.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4311/2020 zo dňa 22.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4738/2020 zo dňa 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4739/2020 zo dňa 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/4825/2020 zo dňa 09.06.2020

OZNAM

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zakazuje v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Oznamujeme obyvateľom, že v zmysle tohto rozhodnutia sa počas tejto doby v Obecnom dome neuskutočnia plánované kultúrne podujatia, ani pravidelne sa konajúce podujatia: náboženské stretnutia, cvičenie meridian, joga, kalanetika, zumba, hodiny tanečnej školy Viva.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje všetkým občanom, že odo dňa 10.03.2020 až do odvolania bude vybavovať stránky v tzv. krízovom režime. Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na stránke www.upsvr.gov.sk/nz.

Ďakujeme za pochopenie!

Vážení obyvatelia!

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní, informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR s tým, že v prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená. Z uvedeného dôvodu sa v našej obci rušia všetky plánované kultúrne a športové podujatia.

Ústredný krízový štáb SR zároveň nariadil 14 dňovú karanténu občanom vracajúcim sa z oblastí postihnutých koronavírusom: Taliansko, Čína, Južná Korea a Irán. Každý obyvateľ, u ktorého sa objaví klinický náznak by mal zvážiť dobrovoľnú karanténu.

Za porušenie zákazu hrozí finančná pokuta 1.650,- €. 

Bližšie informácie získate u svojho obvodného lekára, alebo na www.health.gov.sk prípadne na telefónnom čísle 0800 221 234.