Hlavná obsah

Webová stránka zriadená Úradom vlády SR

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča:

dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Call centrá:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Vzhľadom na situáciu riešenia kybernetickej bezpečnosti v čase núdzového stavu spôsobeného nákazou COVID-19 SK-CERT odporúča pri práci s e-mailom, sociálnymi sieťami a chatovacími službami:

 • Neotvárať neoverené správy a správy od neznámych používateľov,
 • Neotvárať podozrivé prílohy (ani vo Vám známych formátoch ako .pdf/.docx a iné),
 • Neotvárať URL odkazy vzbudzujúce podozrenie
 • V prípade využívania emailových aplikácií vypnúť funkciu náhľadu do prílohy,
 • V prípade podozrenia overiť obsah správy u odosielateľa inou formou (telefonicky, osobne),
 • Nikdy nereagovať na správy žiadajúce akékoľvek osobné a citlivé údaje (prihlasovacie mená, heslá, údaje o platobných prostriedkoch).

Bližšie info tu:

https://www.korona.gov.sk/covid-19-varovania-sk-cert.html

 

Oznamujeme obyvateľom obce nad 75 rokov, že obec Tvrdošovce začala distribúciu ochranných rúšok na tvár, ktoré budú doručené do poštových schránok.

Vážení obyvatelia!

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a zvýšené riziko šírenia tohto ochorenia Vás touto cestou žiadame o dodržiavanie opatrení, ktorými je možné eliminovať riziko nákazy a predísť tak zdravotným ťažkostiam vyplývajúcim z ochorenia týmto vírusom.

Keďže medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria aj seniori a dlhodobo chorí ľudia, prikladáme najdôležitejšie pokyny, na ktoré by ste nemali zabúdať počas každodennej starostlivosti o seba a svojich najbližších.

Charakteristika ochorenia

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní.

Dodržujte prosím nasledovné preventívne opatrenia:

- Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí, ak je to môžné zostaňte doma. Minimalizujte pobyt medzi ľuďmi.

- Nutné nákupy vybavte pomocou rodinných príslušníkov alebo známych. Ak to nie je možné, na verejnom priestranstve, v obchodoch, v čakárňach bezpodmienečne používajte ochranné rúška, respirátory, rukavice, alebo iné ochranné prostriedky (textilné rúška sa po použití odporúčajú vyprať a poriadne vyžehliť – žehlením a vysokou teplotou zabezpečíte úplnú dezinfekciu rúška).

Dodržujte preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

- Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

- Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.

- Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.

- Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.

- Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára telefonicky, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.

- V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

- Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

V prípade podozrenia z nákazy volajte svojho lekára. Telefónne číslo oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch pre ďalšie informácie o víruse je 0903 464 532.

Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že sa objavili prípady, kedy situáciu vzniknutú okolo koronavírusu využívajú cudzí ľudia na to, aby navštívili starších ľudí vo svojich domovoch a uvádzajú, že sú lekári, ktorí kontrolujú zdravotný stav a teplotu občanov. Následne sa občania stávajú obeťami krádeží a lúpeží. Z tohto dôvodu nepúšťajte prosím cudzích ľudí do svojich príbytkov!

Telefónne čísla príslušníkov obecnej polície: 0905 569 432, 0905 327 358, 0905 547 443

Dôrazne žiadame obyvateľov obce, aby dodržiavali hore uvedené opatrenia!

Za predchádzanie šíreniu a spoluprácu ďakuje:              Samospráva obce Tvrdošovce

Informácie nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus

Miestna pošta oznamuje obyvateľom obce, že od 16.3.2020 až do odvolania bude možné vstúpiť na poštu len v ochrannom rúšku.

Za spoluprácu ďakujeme.

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

Školy

- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov
- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá

- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie

- počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky - pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

- obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

Obecný úrad Tvrdošovce v súvislosti s preventívnymi opatreniami na minimalizovanie šírenia koronavírusu COVID-19 oznamuje všetkým občanom a návštevníkom úradu, že Obecný úrad odo dňa 10.12.2020 do konca decembra bude zatvorený.

Na komunikáciu s pracovníkmi úradu prosím použite nasledovné telefonické alebo emailové kontaky:

Ing. Marián Tóth, MBA, starosta obce

0917 941 100 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Judita Veresová, prednostka obecného úradu

0917 948 999 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Éva Tóth, hlavná kontrolórka

035 6492 105 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoltán Agh, vedúci PVS

0905 602 338 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Eva Benkőová 

035 6492 202 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Lívia Borbélyová

035 6492 202 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Silvia Bračová

035 6492 105

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Gabriel Brat

035 6492 202 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Katarína Čapuchová

035 6492 105   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Mgr. Silvia Haluza

035 6292 105  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Judita Hrubá

035 6492 202  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Renáta Mogrovič

035 6492 413 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Erika Šípošová

035 6492 202  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Erika Csikósová, Obecný dom 

0905 451 105  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Katarína Ruzsik, Knižnica

 035 6492213  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Písomné žiadosti môžete vložiť do poštovej schránky pri vchode do Obecného úradu.

Za porozumenie ďakujeme.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od pondelka 9. 3. 2020 do odvolania v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 ruší úradné hodiny na ústredí, všetkých svojich pobočkách a SLaPA pracoviskách z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi zamestnancami úradu a klientmi.

Všetky podania je možné zasielať elektronicky, a to:

cez kontaktný formulár zverejnený na webovej stránke úradu:
http://www.udzs-sk.sk/kontaktny-formular
na emailovú adresu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alebo priamo na emailové adresy zverejnené na webovej stránke úradu v časti KONTAKTY - Ústredie:
http://www.udzs-sk.sk/web/sk/ustredie

Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle +421 2 208 56 111 alebo na číslach zverejnených na webovej stránke úradu v časti Kontakty - Ústredie:
http://www.udzs-sk.sk/web/sk/ustredie,

v časti Kontakty - Pobočky:
http://www.udzs-sk.sk/web/sk/pobocky
alebo
Kontakty - Súdne lekárstvo a patologická anatómia:
http://www.udzs-sk.sk/web/sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia1.

Dňa 11. marca 2020 o 16.00 h bol starostom obce Tvrdošovce Ing. Mariánom Tóthom, MBA zvolaný Krízový štáb obce Tvrdošovce (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Tvrdošovce pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky.
V Tvrdošovciach do dnešného dňa neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Obec podniká preventívne opatrenia.
Úvodom rokovania KŠ starosta obce informoval o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v obci už vykonané (informovanie obyvateľov obce na webovej stránke obce a sociálnej sieti, bolo zverejnené číslo infolinky, na ktorú je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom, zatvorenie Denného stacionára pre dospelých v obci Tvrdošovce).

Celé znenie informácií zo zasadnutia Krízového štábu v obci Tvrdošovce

Dňa 16. marca 2020 o 13.00 h bol starostom obce Tvrdošovce Ing. Mariánom Tóthom, MBA zvolaný Krízový štáb obce Tvrdošovce (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území obce Tvrdošovce pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky.
Úvodom rokovania KŠ starosta obce informoval o súčasnej situácii v obci, o nariadených domácich karanténach a o celkovom vývoji šírenia ochorenia COVID-19.
V Tvrdošovciach do dnešného dňa neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, evidujeme však rodiny s nariadenou 14-dennou domácou karanténou.

Celé znenie informácií zo zasadnutia Krízového štábu v obci Tvrdošovce