Hlavná obsah

Webová stránka zriadená Úradom vlády SR

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča:

dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami

 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Call centrá:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Upozorňujeme podnikateľov, že Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo informácie o možnosti žiadosti na dotáciu na nájomné.

Bližšie informácie nájdete na adrese najmy.mhsr.sk.

ARRIVA Nové Zámky oznamuje, že odo dňa 1.6.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako počas školského roka.

Všetky informácie týkajúce sa obmedzenia výpomocných spojov prímestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke:

https://arriva.sk/nove-zamky/primestska-autobusova-doprava-v-nitrianskom-kraji-od-1-6-2020-v-skolskom-rezime/

Celý informačný leták nájdete tu (pdf).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje obyvateľov na možnosť využitia aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá obsahuje informácie o koronavíruse a jeho príznakoch. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania. Aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov. Aplikácia vytvára neviditeľnú ochrannú sieť anonymných pseudonymov, ktoré po pozitívnom výsledku testu varujú relevantných používateľov. Ďalej pomáha zvýšiť pocit bezpečnosti používateľov, resp. vďaka získaným dátam aj ochranu pred COVID-19.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke zostanzdravy.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

- detí do 2 rokov veku,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyt' ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné si zakryt' nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobených koronavírusom v Slovenskej republike.

Vážení občania!

Počas Veľkej noci bude platiť zákaz vychádzania a to od stredy, 8.4.2020, 00:00 hodiny do pondelka, 13.4.2020, 23:59 hodiny. 

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania, cestu za nákupom potravín, kozmetiky, liekov v rámci územia okresu. Tiež sa nevzťahuje na cestu k lekárovi, pobyt v prírode v rámci okresu. Vláda taktiež zakazuje uplatňovať právo sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov polície a obrany. Za nerešpektovanie hrozia pokuty.

Ďalej Úrad pre verejné zdravotníctvo vyzýva občanov, aby počas sviatkov obmedzili cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi aj v rámci okresu. Návštevy predstavujú v aktuálnej situácii riziko najmä pre seniorov. Seniori patria medzi skupinu ľudí, ktorým priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Konzílium odborníkov rovnako vyzýva ľudí, aby naďalej dbali na povinné nosenie rúšok na verejnosti a dodržiavali sociálny odstup. Ak sa rozhodnú pre prechádzku v prírode, tak na miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu. Odborníci zdôraznili, že obyvatelia SR sa vo vzťahu k opatreniam správajú zodpovedne, za čo im ďakujú.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu Obce Tvrdošovce v súvislosti COVID-19 dňa 30. 3. 2020

 

Úrad verejného zdravia SR dňa 30. 3. 2020 vydal 6. vydanie usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 (6.aktualizácia) zo dňa 30.3.2020

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu zavedenia mimoriadnych opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 obec Tvrdošovce odkladá na neskorší termín plánovanú brigádu pod názvom za Krajšie Tvrdošovce, ako aj zber veľkoobjemového odpadu v obci. O nových termínoch budeme obyvateľov informovať.

Žiadame obyvateľov, aby veľkoobjemový odpad nevykladali pred rodinné domy. 

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení obyvatelia!

Obec Tvrdošovce ponúka službu pre seniorov našej obce za účelom objednania si donášky potravín. Ponúkaná služba je bezplatná.

V prípade záujmu volajte od pondelka do piatku, v čase 08,00 – 16,00 hod.: 0907 796 264.