Hlavná obsah

Plánovaný projekt regenerácia časti obce Tvrdošovce

Obec ponúka na realizáciu vypracovanú projektovú dokumentáciu pre Projekt rekonštrukcie a výstavby areálu termálneho kúpaliska v Tvrdošovciach.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a výstavbu areálu termálneho kúpaliska, s rekonštrukciou viacúčelového vonkajšieho bazéna. K zrekonštruovaným častiam je plánované vybudovanie kúpeľného domu pozostávajúceho z troch traktov:
1. recepčného
2. reštauračno-ubytovacieho
3. kúpeľno-relaxačného.

Plánované apartmánové domy budú pozostávať z ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 84 lôžok.
Významnou špecifickou črtou projektu je geotermálny prameň s výdatnosťou 12  l/s, s teplotou vody 71 ºC, pH 8,2 ktorý je v súčasnosti využívaný v hlavnej letnej sezóne na kúpanie vo viacúčelovom bazéne. Geotermálna voda bude využitá na vykurovanie celého pripravovaného termálneho kúpaliska s viacerými otvorenými aj krytými bazénmi s celoročnou prevádzkou.

V prípade záujmu o bližšie informácie ich poskytneme záujemcom na Obecnom úrade, prípadne na kontaktoch uvedených v časti Kontakt.

Areál termálneho kúpaliska

Areál termálneho kúpaliska a okolia

Podnikateľský inkubátor

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie a nadstavby objektu Domu služieb. Objekt prejde celkovou rekonštrukciou a bude slúžiť ako štartovací prenajímateľný priestor pre začínajúcich podnikateľov. Budova bude zrekonštruovaná aj v exteriéri aj v interiéri a bude urobená nadstavba s vytvorením ďalších priestorov určených na prenájom.

Plánovaný termín výstavby: 11/2011 – 11/2013.

Predpokladané náklady 450 000 €.


Objekt bude zastrešený plochou strechou. Bude prevedená sanácia vlhkých stien suterénu, celá budova bude zateplená a budú vymenené okná za nové plastové, zasklené izolačným dvojsklom. Na základe vykonaných statických prepočtov, navrhnuté nosné konštrukcie stavby vyhovujú kritériám spoľahlivosti podľa technických noriem.

Celkové oprávnené náklady na realizáciu projektu: 744 179,33 €

Nenávratný finančný príspevok: 706 970,36 €

Výška spoluúčasti: 5%

Celkové oprávnené náklady na realizáciu projektu: 476 420,35 €

Nenávratný finančný príspevok: 452 599,33 €

Výška spoluúčasti: 5%