Hlavná obsah

Na jazere Putnoki sa už niekoľko rokov usporiadajú rybárske preteky v poslednú aprílovú sobotu. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Vďaka podujatiu a peknému počasiu sa dňa 26. apríla veľa našich občanov vybralo na breh jazera Putnoki.
Niektorí za účelom zasúťažiť, iní uprednostnili zábavu a občerstvenie. Do súťaže sa zapojilo 80 rybárov, medzi nimi veľa mladých, v značnej miere Tvrdošovčania. Šťastie síce neprialo všetkým, ale nikto si z toho nerobil ťažkú hlavu. Podstatné bolo, aby si zasúťažili. Niektorým rybárom sa napokon predsa podarilo vychytiť pekné kúsky kaprov a amurov v dĺžke od 74 do 78 cm a veľký počet karasov. Keďže sa jednalo o športové rybárstvo, ušľachtilé ryby sa nemohli zobrať domov. Súťaž sa začala o 7.00 hod a skončila sa o 13.00 hod. Potom nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie zaslúžených odmien najlepším rybárom za účasti Rajmunda Borbélya, predsedu Klubu športových rybárov pri jazere Putnoki a Dezidera Borbélya, podpredsedu spomínaného klubu.
Výsledky: Kategória dospelých: 3. miesto: Roland Ludas, 2. miesto: Norbert Major, 1. miesto: Attila Buják. Cenu za najväčšiu rybu obdržal Roland Ludas za 78 cm-ový amur. Kategória detí: 3. miesto: Gabriel Gajdó, 2. miesto: Nikolas Sárközy, 1. miesto: Adam Szabó (najmladší súťažiaci) za 75 cm-ový amur.
Losovanie tomboly sprevádzala skvelá atmosféra. Hlavná cena – živé prasiatko - sa dostalo do mesta, vyhral ho totiž Tvrdošovčan žijúci v Nových Zámkoch. Usporiadatelia ďakujú sponzorom za podporu a srdečne očakávajú záujemcov aj na budúcoročné rybárske preteky.