Hlavná obsah

Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského Zväzu telesne postihnutých sa dňa 24. júna 2014 zúčastnili na športovo-relaxačnom dni v Nových Zámkoch, prebiehajúcom na kúpalisku. Bol to pre nás deň s veľkým D.

Podujatia sa zúčastnilo z celého novozámockého okresu 280 členov týchto organizácií. Bola to súťaž, ktorá sa skladala zo štyroch disciplín: šípky, kolky, hod granátom, loptičky. Súťažili muži aj ženy. Naším členom sa darilo v tomto športovom zápolení veľmi dobre, získali sme 8 diplomov. Som hrdá na členov našej organizácie, obyvateľov Tvrdošoviec, že aj v pokročilom veku, napriek zdravotným postihnutiam, ukázali športom svoju aktivitu. Po vyhodnotení nasledovala tombola a spoločný spev. Všetci odchádzali domov s pocitom príjemne stráveného dňa, že niečo spravili pre svoje zdravie.

V mesiaci jún absolvovali členovia našej organizácie jednodňový výlet do Bojníc. Spolu 45 účastníkov ráno o siedmej nastúpilo do autobusu, pretože o 10.00 hodine nás už čakali na Bojnickom Zámku. Po prehliadke zámku sme sa spoločne naobedovali v Gazdovskom dvore, kde sme si pochutili na domácich špecialitách. Po výdatnom obede sme sa spoločne vybrali do zoologickej záhrady. Tam si prišli na svoje hlavne milovníci zvierat. O piatej hodine popoludní už autobus štartoval na spiatočnú cestu domov. Výlet sa nám vydaril. Hoci sme boli unavení, ale každý si odniesol nové zážitky a poznatky.

Počas letných dní navštevovali naši členovia organizácie miestne termálne kúpalisko za účelom kúpania sa a oddychu. Termálna voda nášho kúpaliska nám veľmi pomáha pri zdravotných problémoch a zmierňuje naše každodenné bolesti.

Pri tejto príležitosti sa chcem úprimne a veľmi pekne poďakovať za finančnú aj morálnu pomoc pánovi starostovi Ing. Mariánovi Tóthovi, samospráve obce, pani predsedníčke PD Ing. Rozálii Szabóovej, ako aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli našej organizácii a podporili tým našu prácu, aby sme mohli aj naďalej rozvíjať a aktivovať organizáciu.

V mene ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského Zväzu telesne postihnutých prajem obyvateľom Tvrdošoviec požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia v roku 2015.

 

Tatiana Ludasová,

predsedkyňa zväzu