Hlavná obsah

Zo života miestnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Tvrdošovciach

Výročná členská schôdza miestnej organizácie sa konala dňa 27. 4. 2013 v Obecnom dome v Tvrdošovciach. Členov privítala, s výsledkami práce v roku 2012 oboznámila a celoročnú činnosť zväzu vyhodnotila predsedníčka MO Tatiana Ludasová. Na výročnej členskej schôdzi členovia jednohlasne prijali uznesenie schôdze, plán činnosti na rok 2013 a správu o hospodárení organizácie za rok 2012. Hosťami členskej schôdze boli starosta obce, Ing. Marián Tóth, predseda okresnej organizácie, Viliam Horník a okresná tajomníčka, Eva Bugošová. Stretnutie, tak ako vždy, malo príjemnú atmosféru ochutenú dobrým gulášom, chutnými pagáčikmi a okorenenú kyticou slovenských a maďarských piesni v podaní spevokolu Rozmarín. V mene miestnej organizácie poďakovala predsedníčka za ich hodnotné vystúpenie, zároveň zablahoželala speváckemu zboru Rozmarín k ich 20. výročiu založenia, ktorého je sama členkou už 15 rokov. Po kultúrnom programe nasledovalo losovanie tomboly a posedenie pri dobrej hudbe.

5. 6. 2013 usporiadalo vedenie miestnej organizácie tradičné posedenie s občerstvením a milým darčekom pre svojich 8-ich členov, ktorí v tomto roku oslávia svoje životné jubileum, 50., 60. alebo 70. rokov veku so želaním veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody. Na posedenie pre jubilantov prijal pozvanie aj starosta obce Ing. Marián Tóth.

36 členov organizácie sa zúčastnilo okresnej akcie, športovo-rekreačného zápolenia na kúpalisku v Nových Zámkoch. Počasie prialo, takže sa všetci zúčastnení cítili výborne. Darilo sa i v športovom zápolení, získali tri prvé a jedno tretie miesto, k čomu im srdečne blahoželáme. Spoločný program bol ukončený bohatou tombolou, kúpaním sa a veselým spevom. Všetci zúčastnení odchádzali z výletu s dobrým pocitom z príjemne stráveného dňa.

Vedenie miestnej organizácie ZPCCH a SZTP počas celého roka vyvíja aktívnu činnosť, ktorej cieľom je spríjemniť život zdravotne postihnutých občanov našej obce rôznymi kultúrno-spoločenskými aktivitami. Členov, ktorí sú chorí, prípadne sú pripútaní na lôžko a nemôžu sa zúčastňovať na kultúrno-spoločenských aktivitách, navštívi vedenie doma a poteší ich dobrým slovom, balíčkom potravín a ovocia.

Touto cestou by som rada poďakovala za morálnu a finančnú pomoc starostovi obce, samospráve obce a všetkým sponzorom, ktorí pomáhajú miestnej organizácii.

Tatiana Ludašová

predsedníčka MO ZPCCH a SZTP Tvrdošovce