Hlavná obsah

ZO Zväzu postihnutých s civilizačnými chorobami a Zväzu telesne postihnutých usporiadala svoju výročnú členskú schôdzu v mesiaci marec v Obecnom dome. Členovia sa na zasadnutie dostavili v hojnom počte. Predseda ZO pán Vincent Boros sa po 22 rokoch rozhodol odstúpiť z funkcie a novou predsedkyňou ZO sa stala jej dlhoročná pokladníčka pani Tatiana Ludasová. Zároveň bolo zvolené aj nové vedenie ZO. V roku 2011 sa členovia ZO zúčastnili dvakrát kúpania na miestnom termálnom kúpalisku a raz bol zorganizovaný výlet na termálne kúpalisko Vincov Les, na ktorom sa zúčastnilo 44 členov. Ani tento rok nechýbalo blahoželanie jubilujúcim členom a ich obdarovanie. V tomto roku 3. mája v priateľskej atmosfére oslávilo svoje okrúhle narodeniny až 13 členov ZO. Boli to:

Mária Bogdányová a Katarína Szikorová, 80 rokov,

Katarína Mátéová, Anna Morvaiová a Zuzana Birkusová, 70 rokov,

Mária Baloghová, Anna Baranovičová, Jaroslav Divéky, Zuzana Marsovská, Zuzana Baloghová a Ján Sós 60 rokov,

Monika Pintérová a Zuzana Bogdányová 50 rokov.

Oslavujúcim blahoželáme.

Do konca roka sa v spolupráci s OZ Lucerna Tvrdošovce pripravuje pre členov ZO Vianočný kultúrny program a vedenie ZO plánuje pre rok 2012 zintenzívniť svoju činnosť. S pomocou OZ Lucerna Tvrdošovce pre svojich členov plánuje využiť možnosti zapojenia sa do grantových programov pre seniorov a nezvýhodnených spoluobčanov. V súčastnosti má základná organizácia vyše 130 členov. Naďalej chceme pokračovať aj v tradícii návštev našich chorých a uctenia si pamiatky našich členov na ich poslednej ceste. Našim hlavným cieľom je neustále rozvíjať našu organizáciu a plniť želania a priania jej členskej základne.

Vedenie a výbor ZO ZPCCH a SZPT