Hlavná obsah

ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a  Slovenského zväzu telesne postihnutých v Tvrdošovciach usporiadala v apríli výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa vyhodnotil rok 2015, odsúhlasil sa rozpočet a potrebné uznesenia na rok 2016.

Dňa 25. mája 2016 vedenie organizácie v prítomnosti starostu našej obce zablahoželalo v rámci tradičného posedenia s občerstvením svojim členom, ktorí tento rok oslavujú okrúhle životné jubileum.

Zoltán Fekete (40) – najmladší člen organizácie

Mária Baloghová a Anton Bogdány (60)

Irena Vinczeová a Imrich Buják (70)

Mária Vanyová a Katarína Vargová (80) – najstaršie členky organizácie, ktoré sú jej členkami od roku 1980. Všetkým prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody.

Dňa 21. júna 2016 sme opätovne usporiadali na miestnom termálnom kúpalisku športovo-relaxačný deň. Tento rok nám na šťastie prijalo počasie, celý deň bolo pekne slnečno. Účastníci prišli z blízkeho i ďalekého okolia a zapojili sa do viacerých športových disciplín: kolky, hod loptičkou, granátom a šípkami. Našim členom sa v športovom zápolení darilo, tvrdošovská organizácia sa umiestnila z novozámockého okresu na 2. mieste vo všetkých disciplínach. Umiestnenie:

Muži: I. miesto: Karol Ludas, II. miesto: Štefan Balogh a Mikuláš Csányi

Ženy: II. miesto: Irena Mojzesová

Študenti Strednej zdravotníckej školy Nové Zámky poskytovali počas celého dňa masáž, meranie krvného tlaku a hladiny cukru.Spoločný program bol ukončený losovaním tomboly, veselým spevom a živou hudbou. Zúčastnení odchádzali s dobrými zážitkami z príjemne stráveného dňa. Dúfame, že sa o rok opäť stretneme v  Tvrdošovciach.

13. júla sme organizovali pre členov 1-dňový výlet do Banskej Štiavnice a Svätého Antona. O zájazd bol veľký záujem, každý si ho užil.

Naša organizácia počas celého roka spríjemňuje život zdravotne postihnutým spoluobčanom, ktorí sú pripútaní na lôžko. Navštevujeme ich v domácom prostredí a obdarujeme balíčkami potravín, ovocia a pekným slovom.

Našim hlavným cieľom jejnaďalej neustále rozvíjať našu organizáciu, plniť želania a priania jej základne. Preto vedenie ZO privíta akúkoľvek pomoc i len dobré slovo smerujúce k obohateniu a spestreniu našej činnosti. Pri tejto príležitosti sa chceme úprimne a veľmi pekne poďakovať za finančnú a morálnu pomoc všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú našej organizácii a podporujú jej činnosť. Ďakujeme.

 

Tatiana Ludasová

predsedníčka