Hlavná obsah

ZO Zväzu postihnutých s civilizačnými chorobami a Zväzu telesne postihnutých usporiadala svoju výročnú členskú schôdzu dňa 22. apríla v centre voľného času. Členovia sa na zasadnutie dostavili v hojnom počte a od predsedu ZO Vincenta Borosa sa dozvedeli, čo všetko sa udialo v organizácii v roku 2007.

Pán predseda pred podaním svojej správy srdečne privítal hostí: Evu Bugošovú, tajomníčku okresného výboru zväzu, Ing. Františka Budu, predsedu Občianskeho združenia Lucerna a Ing. Magdalénu Zsilinszkú za obecný úrad.O minuloročnom hospodárení zväzu informovala pokladníčka Tatiana Ludasová. Po jej slovách si prítomní s minútou ticha uctili pamiatku 3 bývalých členiek, ktoré od vlaňajška už nie sú medzi nami.
Ani tentoraz nechýbalo blahoželanie jubilujúcim členom a ich obdarenie. V tomto roku oslávia okrúhle narodeniny: Julianna Pálová, Eva Bujáková, Mária Szabová a Helena Jeseničová. Blahoželáme.
Ing. František Buda informoval o možnosti podpory Zväzu invalidov zo strany Občianskeho združenia Lucerna. Združenie totiž úspešne požiadalo o finančnú dotáciu od istého grantu a zo získaných financií by podporili 1-dňový rekreačný výlet 80 invalidov. Miesto pobytu sa ešte skonkretizuje, pretože termálne kúpalisko v Podhájskej je pre rekonštrukčné práce na 2 roky zatvorené.
Schôdza sa skončila s občerstvením a s diskusiou v priateľskej atmosfére.