Hlavná obsah

8. apríla 2009 pozdravila ZO Zväzu postihnutých s civilizačnými chorobami a telesne postihnutých všetkých svojich členov, ktorí sa v roku 2009 dožili resp. dožijú okrúhlych narodenín: 50., 60. a 70. rokov života.
Oslávencom sa prihovoril a poprial im všetko najlepšie k ich sviatku Vincent Boros, predseda ZO a následne odovzdal každému jubilantovi darček: teplú deku. Táto milá pozornosť ich veľmi potešila a určite si ju užijú.
Oslava pre jubilantov sa usporiadala v zmysle uznesenia, ktoré prijala organizácia na svojej výročnej členskej schôdzi dňa 24.4.2009. Na tejto schôdzi sa zhodlo aj o tom, že oslávenci obdržia darček v hodnote 7 €.
Jubilantom, ktorými sú: Melánia a Gejza Vanyoví, Mária Szőgyényiová, Vilma Szőgyényiová, Alžbeta Ludasová, Marta Sileská, Anna Szekanová, Mária Szikorová a Mária Pálová srdečne blahoželáme aj my.