Hlavná obsah

Dňa 24. mája 2013, v piatok zasadal Novozámocký oblastný výbor Csemadoku v Tvrdošovciach, v Obecnom dome. Poobede pri májke vedľa Obecného domu pozdravili prítomných predsedov základných organizácií a starostov obcí predstavením Ženského spevokolu Biely agát a Mužského zboru, ktorí predniesli tvrdošovské ľudové piesne. Po kultúrnom programe starostovia priviazali stužku svojej základnej organizácie na májku.

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mónika Danczi, neskôr pozdravil prítomných Tibor Farkas, člen výboru, ktorý predstavil aktuálny stav Csemadoku a vyzval prítomných na diskusiu. Tamás Kovács, tajomník oblastného výboru vo svojej správe načrtol program nasledujúcich podujatí, možnosti projektov, zároveň predstavil informačnú brožúru Novozámockého oblastného výboru Csemadoku, v ktorej je zoznam podujatí organizované zväzom Csemadok, štatistické údaje o vekovom zložení, výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 v novozámockom okrese premietnuté do členskej základne Csemadoku, zároveň obsahuje kontaktné údaje na základné organizácie v novozámockom okrese a tiež kontakt na obecné samosprávy.

László Huszár, Riaditeľ Osvetového inštitútu Csemadoku, Dunajská Streda a János Sz. Tóth predseda Spoločnosti maďarskej ľudovej vysokej školy predstavili možnosti spolupráce samospráv a Csemadoku. Jenő Görföl, celoštátny tajomník sa podelil o svoje skúsenosti. V záverečnej časti zasadnutia základné organizácie a starostovia v príjemnej atmosfére prediskutovali možné problémy a ďalšie možnosti osožnej spolupráce.