Hlavná obsah

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Martin Švelan-Pod.č.: OA399342704SK, zverejnené do 12.8.2022

Marek Hlinka-Pod.č.: SK044600269SK, zverejnené do 18.8.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.