Hlavná obsah

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “

Jaroslav Laca– doručené od: OOPZ Miloslavov, zverejnené do 11.8.2022

Ľudovít Kotlár-Pod.č.: OA434046400SK, zverejnené do 13.8.2022

Maria Hlinková-Pod.č.: OA284453459SK, zverejnené do 13.8.2022

Henrich Balay-Pod.č.: SK044400205SK, zverejnené do 15.8.2022

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.