Hlavná obsah

Narodil sa v roku 1829 v Tvrdošovciach.

 

Pochádza z chudobnej židovskej rodiny. V Nových Zámkoch sa vyučil za obchodníka. V roku 1867 si vzal za manželku Henrietu Katcherovú, dcéru trenčianskeho obchodníka. V Šahách otvoril obchod s textíliami, tiež sa zaoberal výstavbou ciest, neskôr založil tehelňu, pílku a vápenku. Pracovitého otca s dobrými organizačnými schopnosťami výborne dopĺňala vzdelaná a inteligentná matka. Finančná situácia rodiny sa postupne zlepšovala.

Alexander sa zapájal do verejného života, stal sa zakladateľom miestnej sporiteľne, ktorú viedol počas 30 rokov. Pokojný život rodiny narušilo náhodné stretnutie s Františkom Singerom, lesníkom grófa Erdődyho, od ktorého sa dozvedeli, že sa skončila zmluva o nájme Piešťanských kúpeľov a majiteľ hľadá nového nájomcu. Alexander Winter uzavrel zmluvu o prenájme kúpeľov na 30 rokov za ročné nájomné 30 000 forintov na výhradné práva rekonštrukcie a rozvoj kúpeľov. V januári 1889 začal Alexander Winter budovať a rozvíjať vtedy ešte len zablatenú dedinku Piešťany. O rok neskôr povolal na pomoc svojho syna Ľudovíta, ktorý vtedy študoval na Viedenskej technickej univerzite. Počas najväčších rekonštrukčných prác v apríli 1909 Alexander Winter zomrel. Všetky povinnosti zostali na jeho syna Ľudovíta, ktorý bol večným optimistom a napriek dvom svetovým vojnám, deportáciám a neistej politickej situácii kúpele naďalej rozvíjal, rozširoval a propagoval.

K menu Winterovcov sa viaže rekonštrukcia a prestavba Napoleonských kúpeľov a Kurhotelu, budova dnešného riaditeľstva kúpeľov a menšie hospodárske budovy, výstavba Pavilónu Alexander, Hotela Thermia Palace, Kúpeľov Irma, kúpeľnej promenády a letného divadla pre 400 divákov. V roku 1893 založil "robotnícky penzionát" - neskoršiu nemocnicu pre robotníkov s názvom "Pro labore".