Hlavná obsah

Dni Svätého Štefana

Obec Tvrdošovce v dňoch od 21. augusta do 24. augusta 2015 usporiada

„XVII. Dni svätého Štefana“,

na ktoré aj touto cestou pozýva podnikateľov – predávajúcich.

 

Povolenia na predaj sa vydávajú

Na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, prízemie číslo dverí 6.

 

Dôležité   UPOZORNENIE:    

 

1. Informácia k zákonu č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej...

Srdečne Vás pozývame na cyklus koncertov, ktorý sa uskutoční dňa 21. augusta 2015 so začiatkom o 20.00 hodine na miestnom Amfiteátri. Vystúpi Jolly a Suzy, Pál Dénes a skupina Republic.

Vstupenky na koncert si už môžete zakúpiť v predpredaji za 7 €, na Obecnom úrade v kancelárii č. 1, alebo v Obecnej knižnici.

Vstup pre deti do 6 rokov je zdarma.

 

Srdečne Vás pozývame na koncerty, ktoré sa uskutočnia dňa 19. augusta 2016 so začiatkom o 20.00 hodine na miestnom Amfiteátri. Vystúpi Vastag Tamás, Dankó Szilvia, Irigyhónaljmirigy.

Vstupenky na koncert si už môžete zakúpiť v predpredaji za 7 €, na Obecnom úrade v kancelárii č. 1, alebo v Obecnej knižnici.

Vstup pre deti do 6 rokov je zdarma.

 

Srdečne Vás pozývame na koncerty, ktoré sa uskutočnia dňa 19. augusta 2016 so začiatkom o 20.00 hodine na miestnom Amfiteátri. Vystúpi Vastag Tamás, Dankó Szilvia, Irigyhónaljmirigy.

Vstupenky na koncert si už môžete zakúpiť v predpredaji za 7 €, na Obecnom úrade v kancelárii č. 1, alebo v Obecnej knižnici.

Vstup pre deti do 6 rokov je zdarma.

Podkategórie