Hlavná obsah

Dňa 12. mája 2018 oslávil spevokol Rozmarín pôsobiaci pri Klube dôchodcov v Tvrdošovciach 25. výročie svojho vzniku. Spevokol založila Mgr. Oľga Hegyiová, bývalá učiteľka ZŠ, v roku 1993. Prvé vystúpenie sa konalo 15. marca 1993. Na podujatí sa predstavilo 11 členiek, ktoré si vytýčili cieľ, zabávať našich skôr narodených obyvateľov. Preto každý rok usporiadali 3 veľkolepé oslavy. V januári to bolo fašiangové posedenie, v máji program ku Dňu matiek a v októbri oslava na počesť jubilujúcich seniorov. Prvé zahraničné vystúpenie spevokolu sa konalo na Pivnom festivale v Környe, na ktorý dostanú členovia pozvanie každý rok. Po tomto vystúpení sa počet členov zvýšil na 22, k členkám sa pridali aj páni. V tomto období sa členovia spevokolu spriatelili s dôchodcami zo Senca a Trnovca nad Váhom. V Senci sa naši zoznámili so slovenským národnostným súborom z Tatabánya-Bánhidy, s ktorým sa odvtedy každoročne navzájom stretávajú. Spevokol „Felvidék“ z Bonyhádu zavítal prvýkrát do Tvrdošoviec v roku 2004 na oslavy Dní sv. Štefana. Vtedajší pán primátor Bonyhádu pozval spevokol Rozmarín na festival Tarka-Marha v Bonyháde a tým sa začalo ďalšie priateľstvo, ktoré trvá dodnes. Okrem toho vzniklo priateľstvo aj medzi našimi dôchodcami so seniormi z Nagyatádu a Szákszendu.

Spevokol Rozmarín v uplynulých rokoch pravidelne účinkoval na podujatiach organizovaných našou obcou a šíril dobré meno Tvrdošoviec na Slovensku i za hranicami. Diváci mali z ich vystúpení príjemné zážitky. Spevokol totiž svoje vystúpeniaspestril vždy sólo spevom, básňami, veselými scénkami a tancami. Počas prípravných prác každý člen priložil ruku k dielu, obecenstvo si ich obľúbilo. Medzičasom sa členovia vystriedali. Po oslávení 20. výročia založenia spolku 10 zakladajúcich členov pre zdravotné problémy odovzdalo štafetu súčasným 12-im členom. Už piaty rok pokračujeme v práci, ktorú začali naši predchodcovia, udržiavame priateľské vzťahy, zabávame našich seniorov, vystupujeme všade, kam nás pozývajú. Máme za sebou vystúpenie v Domove dôchodcov v Bratislave, na obecných slávnostiach v Bánove, na oslave pre jubilantov v Lipovej, kde sme navštívili aj detský domov. Každý druhý rok sa zúčastňujeme na Stretnutí spevokolov Rozmarín, ktoré sa usporiada vždy na inom mieste. Dvakrát sme mali tú česť, že sme mohli reprezentovať Tvrdošovce na svätoštefanských oslavách vo Viedni. Pravidelne sa zúčastňujeme na obecných podujatiach, ako je zabíjačkový festival, majáles, oslavy Dní sv. Štefana, vianočné trhy. Za tých 5 rokov sme toho zažili veľa a dúfame, že sa nám podarilo rozdávať veľa radostí našim seniorom a obecenstvu.

Tých 5 rokov ubehlo ako voda. Ani sme sa nenazdali a náš spevokol má už 25 rokov. Mali sme pocit, že takéto jubileum treba osláviť s ľuďmi, s ktorými nás spája dlhoročné priateľstvo. Preto sme sa rozhodli, že si naše výročie pripomenieme na dvoch oslavách. Keďže sme sa chceli o to podeliť aj s tvrdošovskými dôchodcami, prvú oslavu sme usporiadali 10. mája 2018 spolu s Dňom matiek. V prvej časti sme pozdravili prítomné matky a v druhej sme predniesli naše najúspešnejšie programy z uplynulých 25 rokov. Slávnostný program z príležitosti 25. výročia spevokolu Rozmarín sme mali 12. mája 2018, na ktorý sme pozvali starostu našej obce, Ing. Mariána Tótha, poslancov obecného zastupiteľstva a sponzorov, ktorí nám pomáhajú v našej činnosti. Oslavovali sme so zakladajúcimi členmi spevokolu, resp. s našimi dobrými priateľmi z Környe, Bánhidy, Bonyhádu a Szákszendu. Kultúrny program sprevádzala na oboch slávnostiach naša stála a milá moderátorka Alžbeta Bujáková. Z príležitosti nášho jubilea nám Imrich Mészáros, poslanec obecného zastupiteľstva a kameraman obce, pripravil CD-nosič maďarskými a slovenskými piesňami v podaní nášho spevokolu. Týmto nosičom sme obdarili súčasných a zakladajúcich členov, hostí, prítomných starostov a sponzorov. Po vystúpení pozvaných súborov sme našim hosťom ponúkli chutnú večeru. Potom sa podávala krásna torta, ktorú nám venoval pán starosta. Na záver nasledovala zábava. Do tanca nám hral Jozef Bugyík mladší. Touto cestou by som chcela v mene svojom a v mene spevokolu Rozmarín vysloviť poďakovanie pánu starostovi našej obce, obecnému zastupiteľstvu a sponzorom za pomoc a podporu, ktorú poskytli na činnosť spevokolu Rozmarín a prispeli tým k zachovávaniu našich priateľských vzťahov.

Hoci sme sa na tieto dve oslavy pripravovali hneď po fašiangovom posedení uprostred viacerých iných činností, myslím si, že sa nám obe podujatia vydarili a každý sa cítil dobre. Štafetu by sme chceli aj my odovzdať nasledujúcej generácii, aby to celé nezaniklo, aby sa spevokol Rozmarín dožil polstoročia. Pevne verím, že budeme mať následníkov.

Mária Puskásová

vedúca spevokolu Rozmarín