Hlavná obsah

Rok 2017 bol pre tvrdošovský spevokol Rozmarín bohatý na činnosti a programy. Naše aktivity sme zahájili – tak ako je to už dlhoročným zvykom – fašiangovým čajovým posedením. Náš zábavný kultúrny program sme predniesli pred zaplnenou sálou obecného domu, čo je jasným dôkazom toho, že sa naši postarší občania radi zabávajú. Ďalšími podujatiami bol majáles a program ku Dňu matiek, na ktorý sme pozvali aj Slovenský národnostný spevokol v  Tatabányi. V júni boli našimi hosťami členovia klubu dôchodcov v Szákszende. Strávili sme s nimi príjemný deň na miestnom termálnom kúpalisku. Dobre sme sa porozprávali a užívali si termálnu vodu. V mesiaci jún sme z príležitosti Dňa otcov pozdravili v Tatabánya-Bánhide všetkých otcov, ktorí prišli a pozreli si náš program. V júli sme vystúpili na tradičnom Pivnom festivale v Környe a v auguste na oslavách Dní sv. Štefana sme privítali členov Speváckeho zboru Felvidék v Bonyháde.

Týždeň po hodových slávnostiach v Tvrdošovciach sme sa po druhýkrát zúčastnili Dňa sv. Štefana vo Viedni. Je to veľmi krásna udalosť, na ktorej spievajúce folklórne skupiny z okolitých krajín (tento rok ich bolo 21) v krásnych krojoch vchádzajú do Dómu sv. Štefana. Nesú chlieb, ovocie a víno na posvätenie a položia ich k stolu Pána. Dóm sa len tak ozýva spevom! Po posviacke spevokol Rozmarín rozkrájal chlieb vo dvore arcibiskupského paláca a rozdával ho folklórnym skupinám resp. prítomným. Následne sa začalo vystúpenie folkloristov s krásnymi piesňami a ľudovými tancami.

Najväčšou udalosťou v roku 2017 bolo pre nás V. Stretnutie spevokolov Rozmarín vo Veľkých Ludeniciach. Náš spevokol sa ho zúčastnil už po tretíkrát. I. Stretnutie spevokolov Rozmarín sa usporiadalo v roku 2009 v obci Farná za účasti 7 speváckych zborov. Od tej doby sa usporiada každý druhý rok vždy na inom mieste. Program sa začína zakaždým s privítaním spevokolov, ktoré sa potom v krojoch presunú do centra usporiadajúcej obce a spievajú pritom piesne o rozmaríne. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Pri pomníku pred Obecným úradom vo Veľkých Ludeniciach sa zasadil rozmarín a sprievod pokračoval ďalej do kultúrneho domu. Tu ich čakali prestreté stoly a starostka obce Zita Cseriová, ktorá všetkých srdečne vítala. Kultúrny program zahájil miestny spevokol Rozmarín, potom nasledovalo vystúpenie 14 súborov, ktoré prišli z 10 obcí. Program trval do večerných hodín a po ňom obec Lipovník oznámila, že o 2 roky by chcela usporiadať toto stretnutie na svojej pôde. Zároveň všetky súbory srdečne pozvala. Po večeri nasledoval tanec, spev a voľná zábava. Atmosféra bola neopísateľná a nasvedčovala o tom, že ľudové piesne stále žijú a pokiaľ budú spevácke zbory, ktoré ich budú šíriť, niet sa čoho obávať.

Rok sa tým však ešte zďaleka neskončil. Dňa 25. októbra 2017 sme z príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločne so Samosprávou obce Tvrdošovce pozdravili našich 70- ,80- a 90-ročných spoluobčanov. V decembri sme boli opäť účastníkmi vianočného programu, ktorý je spestrením tradičných vianočných trhov.

 

Mária Puskásová

vedúca spevokolu Rozmarín