Hlavná obsah

Dňa 9. mája sa usporiadala dvojitá oslava speváckeho zboru Rozmarín pri Klube dôchodcov. Pripravil sa slávnostný program z príležitosti sviatku Dňa matiek a zároveň si pripomenuli 15. výročie existencie speváckeho zboru.
Prvá časť programu prebiehala vo vážnejšej a slávnostnejšej atmosfére. Odzneli totiž piesne a básne, pozdravujúce matky. Prítomných privítal aj starosta našej obce, ktorý zvlášť pozdravil všetky mamičky. V druhej časti bola nálada veselšia a uvoľnenejšia. Súbor Rozmarín oslávil svoje 15. narodeniny a jeho členovia zostavili program, v ktorom sa striedali najúspešnejšie ukážky z uplynulých 15 rokov. Bol spev, tanec, veselé scénky, skvelá nálada. Hosťami na tejto slávnosti boli členovia Národnostného speváckeho zboru z Környe, ktorí spestrili program zaspievaním nemeckých piesní. Do Tvrdošoviec ich odprevadili László Beke starosta Környe a ďalší hostia z Maďarska. Na záver programu Ľudovít Vanya, predseda miestneho klubu dôchodcov vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali klubu počas uplynulých 15 rokov a následne odovzdal členom zboru pamätný list na pamiatku tohto krásneho výročia. Našim aktívnym dôchodcom srdečne blahoželáme aj my, prajeme im veľa síl a elánu, dlhú a nepretržitú činnosť, aby mohli ešte dlhé roky zabávať starších občanov.