Hlavná obsah

Obecná knižnica vlani, reagujúc na výzvu Fondu na podporu umenia, podala žiadosť o finančnú podporu projektu „Poďme do knižnice”. Na náš projekt sme získali dotáciu vo výške 1200 €, ku ktorej samospráva obce prispela z vlastných zdrojov sumou 80€. Finančné prostriedky sme mohli použiť na nákup detskej a mládežníckej literatúry v slovenskom aj maďarskom jazyku. Vďaka dotácii sa fond Obecnej knižnice v Tvrdošovciach rozrástol o 157 detských a mládežníckych kníh. Počas skupinových návštev knižnice, ktoré sa budú konať z príležitosti marcových týždňov kníh, si budú deti s radosťou listovať nové rozprávkové knihy, mládežnícke romány aj náučné knihy a mnohé z nich si už aj vypožičajú. Cieľom tohto projektu bolo prebudiť v deťoch záujem o knihy a čítanie a prilákať ich do knižnice, kde na ne čaká mnoho pestrých a zaujímavých publikácií.

Katarína Ruzsik