Hlavná obsah

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov: Základná škola Károlya Szemerényiho s VJM, Nová cesta 9, Tvrdošovce

Možný dátum nástupu: od 25. augusta 2014

Pracovná pozícia:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ/ učiteľka slovenského jazyka a literatúry pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Iné podmienky:

  • bezúhonnosť,

  • zdravotná spôsobilosť, 

  • ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka,

  • prax vítaná

  • úväzok: plný

Vítaná aprobácia: maďarský jazyk a literatúra, alebo anglický jazyk


Požadované dokumenty:

  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis (motivačný list, odporúčania – vítané)


Adresa školy: Základná škola Károlya Szemerényiho s VJM, Nová cesta 9, Tvrdošovce

Kontakt: PaedDr. Silvia Tóthová, riaditeľka školy,

tel.: 035/6492552

e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. " mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy63279 + '\'>'); document.write(addy_text63279); document.write('<\/a>'); //-->\n Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť môžete posielať poštou alebo e-mailom.