Hlavná obsah

Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce

O Z N A M

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie v obci, po konzultácií s RÚVZ v Nových Zámkoch a po dohode so zriaďovateľom školy sa riaditeľstvo Základnej školy Jána Amosa Komenského rozhodlo dňom 08.03.2021 prejsť na dištančné vzdelávanie aj pre ročníky 1-4. V tomto čase nebude v prevádzke ŠJ a ŠKD.

Za pochopenie ďakujeme.