Hlavná obsah

Vážení občania,

Dňa 21. januára 2023 sa uskutočnilo na Slovensku referendum, v ktorom mohli voliči vyjadriť svoj názor v  1 otázke, ktorá znela:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia  Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?

V  Tvrdošovciach sa na referende zúčastnilo z celkového počtu 4 228 oprávnených voličov 598 voličov, čo znamená 14,14 %.

Celkový počet platných hlasov: 588

Celkový počet hlasov ÁNO: 576

Celkový počet hlasov NIE: 12

Obecný úrad touto cestou ďakuje všetkým za hladký priebeh referenda.