Hlavná obsah

Vážení spoluobčania!

Dňa 29. októbra 2022 sa uskutočnili na Slovensku voľby do samosprávy obcí, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 278 sa vo voľbách zúčastnilo 1 108 voličov, čo znamená 25,9 %-nú účasť.

Vo voľbách za starostu obce kandidatúra bola podaná na Ing. Mariána Tótha, MBA, ktorého nominovala Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny. Ing. Marián Tóth sa stal starostom obce Tvrdošovce s 949 platnými hlasmi aj na ďalšie 4-ročné volebné obdobie.

Podľa volebných výsledkov poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026 budú nasledovní kandidáti:

Michal Bara, RNDr., 68 r., dôchodca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

687

Gabriela Halászová, 54 r., súkromná podnikateľka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

674

Katarína Baloghová, Mgr., 40 r., pedagogička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

585

Lukács Balogh, Ing., 31 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

553

Kristián Birkus, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

551

Róbert Borbély, Ing., 50 r., regionálny riaditeľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

522

Jozef Csanda, 69 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

505

Imrich Mészáros, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát

493

František Buda, Ing., 57 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

489

Kamil Tóth, Ing., 44 r., záhradný a krajinný inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

452

Tomáš Boroš, Ing., 36 r., podnikateľ v poľnohospodárstve, Kresťanskodemokratické hnutie

389

Loránt Birkus, 49 r., zmenový majster, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

381

Starostovi obce i poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v práci vo tomto volebnom období.

 

Zoznam náhradníkov - kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Ildikó Leszkó, 54 r., hlavná kontrolórka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

352

Gabriel Oravek, 23 r., majster odbornej výchovy, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

342

Eva Vavrečanová, Ing., 41 r., inžinierka ekonómie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

330

Ivan Moravčík, 46 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

170

Iveta Birkusová, 51 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie

148

Lenka Fujasová, 48 r., riaditeľka tlačiarne, Kresťanskodemokratické hnutie

144

Gabriel Fujas, Ing., 50 r., manager, Kresťanskodemokratické hnutie

136