Hlavná obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

 1. Marián Tóth, Ing., MBA, 45 r., starosta, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Volebný obvod číslo 1

 1. Lukács Balogh, Ing., 31 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 2. Katarína Baloghová, Mgr., 40 r., pedagogička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 3. Michal Bara, RNDr., 68 r., dôchodca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 4. Kristián Birkus, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 5. Loránt Birkus, 49 r., zmenový majster, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 6. Iveta Birkusová, 51 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Róbert Borbély, Ing., 50 r., regionálny riaditeľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 8. Tomáš Boroš, Ing., 36 r., podnikateľ v poľnohospodárstve, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. František Buda, Ing., 57 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Jozef Csanda, 69 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 11. Gabriel Fujas, Ing., 50 r., manager, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Lenka Fujasová, 48 r., riaditeľka tlačiarne, Kresťanskodemokratické hnutie
 13. Gabriela Halászová, 54 r., súkromná podnikateľka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 14. Ildikó Leszkó, 54 r., hlavná kontrolórka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 15. Imrich Mészáros, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát
 16. Ivan Moravčík, 46 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 17. Gabriel Oravek, 23 r., majster odbornej výchovy, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 18. Kamil Tóth, Ing., 44 r., záhradný a krajinný inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 19. Eva Vavrečanová, Ing., 41 r., inžinierka ekonómie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Tvrdošovce, 7. 9. 2022