Hlavná obsah

Vážení Tvrdošovčania,

Obec Tvrdošovce pripravuje strategický dokument „Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce na roky 2024 až 2030, ktorý slúži na nastavenie dlhodobých cieľov v tejto oblasti a vypracovanie sociálnych politík aplikovaných pre zvýšenie kvality života v obci.

Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Z spoluprácu ďakujeme!