Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1. marca 2024 bude opäť otvorené zberné miesto na ul. Gaštanová.

Otváracia doba je nasledovná: od utorka do piatku od 13.00 – do 17.00 hod, v sobotu od 9.00 –17.00 hod.

Na zberné miesto sa môže uložiť zelený odpad zo záhrad, pneumatiky, sklo a malé množstvo drobného stavebného odpadu, ako sú drobné úlomky zo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, alebo keramiky.

Od 1.1.2024 bola sadzba poplatku za drobný stavebný odpad upravená na 0,045 eur za kg, t.j. 45 € za tonu odpadu.

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE!