Hlavná obsah

V zmysle § 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Tvrdošovce v roku 2018 dosiahla 30,872% úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.