Hlavná obsah

Vážení občania,

pripomíname vám, že od 8. novembra 2021 bude okres Nové Zámky podľa Covid automatu zaradený do II. stupňa ohrozenia, t.j. do bordovej fázy.

Z toho dôvodu sa v celom okrese nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti v interiéroch budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

V exteriéri na hromadných podujatiach sa nariaďuje nosenie rúška.

Ďalšie informácie nájdete nižšie, alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

Bordová fáza

Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test)

 • Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m.

Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test)

 • Obmedzený pohyb s výnimkami od 21.00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu).
 • Obmedzenie cestovania, ktoré nie je nevyhnutné (nevyhnutnosť núdzového stavu).

Školy

 • Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:
 • materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe.
 • Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky.
 • Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných.
 • Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ.
 • Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.
 • OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov.
 • Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • OTP: zakázané.

Obrady (sobáš, krst, pohreb…)

 • Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.
 • OTP: podľa hromadných podujatí.
 • Základ: podľa hromadných podujatí.

Bohoslužby

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.
 • OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov.

Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach sociálnych služieb…

 • Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.
 • OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Športové súťaže – limity pre športovcov

 • Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.
 • OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy.
 • Základ: zakázané.

Lanové dráhy

 • Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia.
 • OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.
 • Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.

Fitnes

 • Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie)

 • Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané.
 • OTP: zakázané.
 • Základ: zakázané.

Bazény a plavárne

 • Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity.
 • OTP: max. 10 osôb.
 • Základ: zakázané.

Obchody

 • OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.
 • Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Služby

 • OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.
 • Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Reštaurácie

 • Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien.
 • Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene

 • Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.
 • OTP: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy.
 • Základ: zatvorené.

Ubytovacie zariadenia

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu.
 • OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness.
 • Základ: zakázané.

Taxi

 • Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

 

(Zdroj: https://dennikn.sk)