Hlavná obsah

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného ča¬sového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.

Aké nevyhnutné opatrenia vykonať pred evakuáciou?

 • Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.

 • Vypnúť kúrenie.

 • Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.

 • Odpojiť anténne zvody.

 • Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).

 • Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.

 • Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii.

 • Ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.

 • Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.

 • Dodržiavať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich evakuáciu!

Evakuačná batožina (úkrytová)

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť: dospelé osoby– 50 kg na jednu osobu, u detí– 25 kg na jednu osobu.Odporúčaná evakuačná batožina (úkrytová):

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

 • prikrývku, spací vak,

 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,

 • ďalšie nevyhnutné osobné veci (napr. toaletný papier, igelitové vrecúška, špagát, prikrývka hlavy, dýchacie rúška, prípadne auto lekárnička)