Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Letná sezóna sa začína 1. júna 2024!
Srdečne Vás očakávame!

Vážení tvrdošovčania!

V nadväznosti na nepriaznivý nárast ceny energií, ktorý v súčasnosti prevláda sú samosprávy na celom území SR nútené prijímať rad opatrení za účelom šetrenia nákladov. Mnohokrát sa ako najlepšie riešenie javí šetrenie elektrickou energiou a to vypínaním verejných osvetlení v obciach a mestách. Samospráva obce Tvrdošovce sa v záujme predídenia takémuto razantnému kroku rozhodla zaviesť dočasné úsporné opatrenia vypnutím niektorých bodov verejného osvetlenia. Z uvedeného dôvodu bude v najbližšom období v našej obci v jednotlivých uliciach niektoré verejné osvetlenie vypnuté.

Uvedeným opatrením predídeme plošnému vypnutiu verejného osvetlenia a zároveň bude mať za cieľ úsporu finančných prostriedkov.

Za pochopenie ďakujeme!

Samospráva obce Tvrdošovce