Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Letná sezóna sa začína 1. júna 2024!
Srdečne Vás očakávame!

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy. Obecný úrad v Tvrdošovciach prináša informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Adresa:
Obecný úrad Tvrdošovce
Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce


Úradné hodiny na Obecnom úrade v Tvrdošovciach:

Pondelok: 8.00-12.00 12.30-16.00
Utorok: 8.00-12.00
Streda: 8.00-12.00 12.30-17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8.00-12.00

Informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa poskytujú dvoma spôsobmi:
a) zverejnením,
b) sprístupnením na základe žiadosti

Spôsob vybavenia žiadosti:
a) ústne – osobne, telefonicky,
b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát.

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa týka,
d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Spôsoby podania žiadosti:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad v Tvrdošovciach, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo osobným doručením do podateľne,
b) ústne u prednostky obecného úradu,
c) faxom na čísle: 035/6492413,
d) elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Formulár pre podanie žiadosti o poskytnutie informácií