Hlavná obsah

do 4. 12. 2014

Ágh Zoltán

RNDrBara Michal
Ágh Zoltán RNDr. Bara Michal
Bencze Michal MUDr.Borbély Zoltán
Bencze Michal MUDr. Borbély Zoltán
Ing.Bíróczi Peter Csanda Jozef
Ing. Bíróczi Peter Csanda Jozef
Ing.Borbély Róbert Halászová Gabriela
Ing. Borbély Róbert Halászová Gabriela
Imrich Mészáros
Hrabovský Ondrej Imrich Mészáros
PaeDr.Mészarosová Iveta Ing.Szabóová Rozália
PaedDr. Mészárosová Iveta Ing. Szabóová Rozália

Komisie

 

Komisia stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania, cestovného ruchu a bytových potrieb:
predseda: Bencze Michal
podpredseda: RNDr. Michal Bara
členovia: Ing. Róbert Borbély, Ing. Róbert Sós, Norbert Szabó, Ing. Ladislav Csanda, Ferenc Száraz

Finančná komisia:
predseda: Ing. Rozália Szabóová
podpredseda: Mgr. Nora Konecsná
členovia: Ing. Oľga Baloghová, Ing. František Buda, Jozef Csanda, Anna Šipošová, Ondrej Hrabovský

Komisia životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstva a pôdohospodárstva:
predseda: Ing. Róbert Borbély
podpredseda: Ing. Peter Bíróczi
členovia: Jozef Puskás, Michal Bencze, Norbert Szabó, Zoltán Bencze, Gabriel Bogdány, Ing. Attila Tóth, Roland Mészáros

Komisia športu:
predseda: Zoltán Ágh
podpredseda: MUDr. Zoltán Borbély
členovia: Lajos Kele, RNDr. Michal Bara, Ing. Kristián Birkus, Gabriel Brat, Tamás Mészáros, Radovan Mikláš, Beáta Borbélyová, Tibor Czapárik, Ladislav Varga, Tomáš Kovács, Karol Hegedűs

Komisia školstva, kultúry a spoločenských podujatí:
predseda: PaedDr. Iveta Mészárosová
podpredseda: Zoltán Ágh
členovia: Gabriela Halászová, Mgr. Csilla Rybárová, Mgr. Renáta Bíróczi, Adriána Pintérová, Beáta Schniererová, Mgr. Michaela Benczeová, Mária Hamarová, Magdaléna Mogrovičová, Imrich Mészáros, Ferenc Tóth, Mgr. Angelika Vaneková, Ferdinand Szabó

Komisia sociálna a zdravotná:
predseda: MUDr. Zoltán Borbély
podpredseda: Gabriela Halászová
členovia: Zoltán Ágh, Lajos Kele, Ing. Alžbeta Bratová, Margita Geróová, Ing. František Buda, Ing. Magdaléna Zsilinszká

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Ing. Peter Bíróczi
podpredseda: Lajos Kele
členovia: RNDr. Michal Bara, PaedDr. Iveta Mészárosová, Gabriela Halászová