Hlavná obsah

Zastupiteľstvo 2014/2018

 

Ágh Zoltán  
Ágh Zoltán doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Bencze Michal  
Bencze Michal Ing. Birkus Kristián
Ing.Borbély Róbert MUDr.Borbély Zoltán
Ing. Borbély Róbert MUDr. Borbély Zoltán
  Csanda Jozef
Ing. Buda František Csanda Jozef
Imrich Mészáros
Halászová Gabriela Imrich Mészáros
   
Ing. Mariana Takácsová Ing. Kamil Tóth

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

predsedníčka: Gabriela Halászová

členovia: doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., Ing. Mariana Takácsová, Imrich Mészáros

Finančná komisia

predseda: Ing. František Buda

podpredseda: Jozef Csanda

členovia: Ing. Rozália Szabóová, RNDr. Michal Bara, Ing. Magdaléna Zsilinszká, Anna Šípošová

Komisia školstva, kultúry, športu a spoločenských podujatí

predseda: Zoltán Ágh

podpredseda: MUDr. Zoltán Borbély

členovia: Imrich Mészáros, Mária Hamarová, Ferdinand Szabó, Ing. Marián Batyka, Július Fugli, František Újhelyi, PaedDr. Silvia Tóthová, Mgr. Jana Micsinaiová

Komisia zdravotná, sociálna a bytovej politiky 

predseda: MUDr. Zoltán Borbély

podpredseda: Gabriela Halászová

členovia: Lajos Kele, Ing. Mariana Takácsová, Ing. Alžbeta Bratová, Ing. Magdaléna Zsilinszká, Mgr. Margita Geróová

Komisia životného prostredia a protipovodňových aktivít, poľnohospodárstvaa pôdohospodárstva

predseda: Ing. Róbert Borbély

podpredseda: Michal Bencze

členovia: Ing. Peter Biróczi, Ing. Attila Tóth, Ing. Kamil Tóth, Karol Varga, Gabriel Bogdány

Komisia stavebných vecí, regionálneho rozvoja, podnikania a cestovného ruchu

predseda: Michal Bencze

podpredseda: Ing. Róbert Borbély

členovia: Ing. Ladislav Veres, Tomáš Kovács, Ing. Attila Tóth, František Száraz, Ing. Ladislav Csanda