Hlavná obsah

Slideshow

Obecné múzeum na Dolnej ulici :: Dejiny a tradície

Obecné múzeum na Dolnej ulici


Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny :: Spomienka

Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny


Termálne kúpalisko :: Oddych a relax

Termálne kúpalisko


Západ slnka nad cestou do obce :: Vítame Vás

Západ slnka nad cestou do obce


Námestie Sv. Štefana :: Srdce obce

Námestie Sv. Štefana


Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola :: Nočná prechádzka

Kostol Sv. Štefana a Stará chlapčenská škola


Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici :: Remeselníci

Park drevorezbárskych diel na Hornej ulici


Športové ihrisko Juraja Szikoru :: Multifunkčné ihrisko J. Módera

Športové ihrisko Juraja Szikoru


Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Tvrdošovce!

Obecný úrad - kontakt
a úradné hodiny

Tel. č.: +421 35 64 92 202

Pondelok 8:00-12:00, 12:30-16:00

Utorok 8:00 - 12:00

Streda 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok - nestránkový deň

Piatok 8:00 - 12:00

TERMÁLNE KÚPALISKO Tvrdošovce
Letná sezóna sa začína 1. júna 2024!
Srdečne Vás očakávame!

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký v piatok 10. marca 2023 v priestoroch Bratislavského hradu udelil Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Dôstojným uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech vzdelávania a výchovy je Ďakovný list svätého Gorazda.

Mgr. Jane Micsianiovej, riaditeľke Základnej školy J. A. Komenského v Tvrdošovciach bol udelený Ďakovný list sv.Gorazda na návrh Ing. Mariána Tótha, MBA, starostu obce, ktorý prevzala od dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a šírenie dobrého mena slovenského školstva v zahraničí.

Blahoželáme!