Hlavná obsah

Celkové oprávnené náklady na realizáciu projektu: 476 420,35 €

Nenávratný finančný príspevok: 452 599,33 €

Výška spoluúčasti: 5%

Žiadané dotácie a granty na rok 2011