Hlavná obsah

Obec ponúka na realizáciu vypracovanú projektovú dokumentáciu pre Projekt rekonštrukcie a výstavby areálu termálneho kúpaliska v Tvrdošovciach.

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a výstavbu areálu termálneho kúpaliska, s rekonštrukciou viacúčelového vonkajšieho bazéna. K zrekonštruovaným častiam je plánované vybudovanie kúpeľného domu pozostávajúceho z troch traktov:
1. recepčného
2. reštauračno-ubytovacieho
3. kúpeľno-relaxačného.

Plánované apartmánové domy budú pozostávať z ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 84 lôžok.
Významnou špecifickou črtou projektu je geotermálny prameň s výdatnosťou 12  l/s, s teplotou vody 71 ºC, pH 8,2 ktorý je v súčasnosti využívaný v hlavnej letnej sezóne na kúpanie vo viacúčelovom bazéne. Geotermálna voda bude využitá na vykurovanie celého pripravovaného termálneho kúpaliska s viacerými otvorenými aj krytými bazénmi s celoročnou prevádzkou.

V prípade záujmu o bližšie informácie ich poskytneme záujemcom na Obecnom úrade, prípadne na kontaktoch uvedených v časti Kontakt.

Areál termálneho kúpaliska

Areál termálneho kúpaliska a okolia