Hlavná obsah

Podnikateľský inkubátor

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie a nadstavby objektu Domu služieb. Objekt prejde celkovou rekonštrukciou a bude slúžiť ako štartovací prenajímateľný priestor pre začínajúcich podnikateľov. Budova bude zrekonštruovaná aj v exteriéri aj v interiéri a bude urobená nadstavba s vytvorením ďalších priestorov určených na prenájom.

Plánovaný termín výstavby: 11/2011 – 11/2013.

Predpokladané náklady 450 000 €.


Objekt bude zastrešený plochou strechou. Bude prevedená sanácia vlhkých stien suterénu, celá budova bude zateplená a budú vymenené okná za nové plastové, zasklené izolačným dvojsklom. Na základe vykonaných statických prepočtov, navrhnuté nosné konštrukcie stavby vyhovujú kritériám spoľahlivosti podľa technických noriem.