Hlavná obsah

Vážení spoluobčania!

 

15. novembra 2014 sa uskutočnili na Slovensku komunálne voľby, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 427 sa vo voľbách zúčastnilo 1 373 voličov, čo znamená   31 %-nú účasť.

Vo voľbách na starostu obce dostal Ing. Marián Tóth 1 113 platných hlasov a stal sa starostom obce Tvrdošovce na ďalšie 4 roky.

 

 

Poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018 budú nasledovní 12-ti kandidáti:

 

1. Gabriela Halászová, Strana MOST-HÍD                            720 hlasov

 

2. MUDr. Zoltán Borbély, nezávislý kandidát                        666 hlasov

 

3. Jozef Csanda, nezávislý kandidát                                   638 hlasov

 

4. Ing. František Buda, Kresťanskodemokratické hnutie       579 hlasov

 

5. Ing. Róbert Borbély, Strana MOST-HÍD                          576 hlasov

 

6. Ing. Kamil Tóth, Strana MOST-HÍD                               539 hlasov

                                              

7. Imrich Mészáros, nezávislý kandidát                             497 hlasov

 

8. Ing. Kristián Birkus,    Strana MOST-HÍD                      493 hlasov

 

9. Michal Bencze, Strana maďarskej komunity                  467 hlasov

 

10. Ing. Zoltán Balogh, Doc, PhD. - Kresťanskodemokratické hnutie       465 hlasov

 

11. Zoltán Ágh, nezávislý kandidát                                               460 hlasov

 

12. Ing. Marianna Takácsová, Strany maďarskej komunity          441 hlasov

 

 

Znovu zvolenému starostovi obce a poslancom OZ blahoželáme. Prajeme im veľa úspechov v práci do ďalších štyroch rokov.

Plochy vyhradené na vylepovanie volebných plagátov v obci Tvrdošovce sú:
- výlepné tabule:
Nová cesta - oplotenie termálneho kúpaliska
Horná ulica - pri autobusovej zastávke
Železničná ceta - pri železničnej stanici
Železničná cesta - pri zdravotnom stredisku
- výlepné valce:
Obchodná ulica - pri obecnom dome

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach