Hlavná obsah

Vážení spoluobčania!

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum na sobotu 7. februára 2015.

V našej obci z celkového počtu oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 4400 sa v referende zúčastnilo 251 občanov, čo znamená  5,70% -nú účasť.

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrskoch do zoznamu na hlasovanie bolo 4400.

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 251

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 251

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 248

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 3

 

Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje občanom obce, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh referenda dňa 7.februára 2015.